Γυναικολογία

Ψηλάφηση μαστών

  • Ψηλάφηση μαστών

Γιατί πρέπει να κάνουμε προληπτική εξέταση των μαστών μας ; 1. Η Ψηλάφηση μαστών προλαμβάνει τον συχνότερο καρκίνο στη γυναίκα.  Η εμφάνιση του καρκίνου των μαστών, αυξάνει συνεχώς τα τελευταία […]

Γυναικολογική Εξέταση

  • Γυναικολογική Εξέταση

Η γυναικολογική εξέταση αποτελείται από: 1. Λήψη πλήρους ιστορικού 2. Ψηλάφηση θυρεοειδούς 3. Ψηλάφηση μαστών 4. Ψηλάφηση κοιλιάς 5. Λήψη τεστ Παπανικολάου 6. Διακολπικό Υπερηχογράφημα