Γυναικολογική Ογκολογία

Γυναικολογική Ογκολογία

Στη Γυναικολογική Ογκολογία παρέχουμε ιατρικές υπηρεσίες σχετικά με :

 1. ‘Εγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση προκαρκινικών καταστάσεων
  • των έξω γεννητικών οργάνων , δέρματος
  • των έσω γεννητικών οργάνων
 2. ‘Εγκαιρη διάγνωση και υποστήριξη σε κακοήθεις παθήσεις
  • των έξω γεννητικών οργάνων
  • των έσω γεννητικών οργάνων
 3. Έγκαιρη διάγνωση προκαρκινικών καταστάσεων  του μαστού
 4. Έγκαιρη διάγνωση και υποστήριξη των κακοηθειών  του μαστού