Γυναικολογική Εξέταση

Γυναικολογική Εξέταση

  • Γυναικολογική Εξέταση

Η γυναικολογική εξέταση αποτελείται από:

1. Λήψη πλήρους ιστορικού

2. Ψηλάφηση θυρεοειδούς

3. Ψηλάφηση μαστών

4. Ψηλάφηση κοιλιάς

5. Λήψη τεστ Παπανικολάου

6. Διακολπικό Υπερηχογράφημα